ÖLÇÜM HİZMETLERİ

ÖLÇÜM HİZMETLERİ

Firmamızda yer alan Elektrik Mühendisleri ile, yasal mevzuat gereği zorunlu olan
elektriksel kontrol, ölçüm ve raporlama hizmetleri sunmaktayız.

Politeknik Elektrik yetkili mühendisleri tarafından yapılan “Elektrik İç Tesisat Ölçüm ve
Kontrolleri” aşağıya sıralanmıştır:

– YG / AG Toprak Geçiş Direnci Ölçümleri
– Kaçak Akım Rölesi (KAR) Fonksiyon Testi
– Çevrim Empedansı Ölçümleri
– Elektrik Tesisatı Uygunluk Kontrolleri
– Paratoner Ölçümleri ve Kapsama Alanı Krokisi Hazırlanması
– Termal Kamera Ölçümleri
– Ortam Aydınlatma Ölçümleri
– Katotik Koruma Ölçümleri
– Elektriksel Harmonik Ölçümleri
– İzolasyon Direnci Ölçümleri

İş Güvenliği kapsamında yapılan ölçümler, aşağıdaki yönetmeliklere uygun olarak raporlanmaktadır:

– Topraklama ölçümleri (İş güvenliği tüzüğü madde 270 – 354, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Madde 7 ve 10)
– Artık akım koruma düzeneği (Kaçak Akım Rölesi) testleri (Açma akımı(mA) ve Açma Süresi(ms) tespiti) (Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Madde 10.c.6.3.i)
– Çevrim empedansı ölçümleri (Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Madde 10.c.6.2)
– Gerilim düşümü ölçümleri
– Panolarda bulunan kabloların akım taşıma kapasitesinin ölçümü ve kontrolü
– Panolarda iletkenlerin bağlantı kontrolleri (Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Madde 10.b.1-2)
– Panoların, dışarıdan gelebilecek elektriksel olmayan etkilere karşı korunmasının kontrolü (Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Madde 30.c)
– Panolarda, tek hat şeması ve ayrıntılı açıklamaların kontrolü
– Panolarda elektriksel tehlike ve uyarı işaretlerinin kontrolü (Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde 21)
– Panolarda ve sigorta kutularında bulunan kabloların mekanik etkilere karşı kontrolü (Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Madde 57.a.1)
– Pano ve sigorta kutularında kabloların renk kodlamasının uygunluğunun kontrolü (Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Madde 57 Değişik Fıkra: RG 30/11/1995-22479)
– Panolarda bulunan topraklama ve nötr baralarının kontrolü
– Topraklama iletkeninin son tüketici noktalarına kesintisiz taşınmış olmasının kontrolü
– Panoların, dışarıdan gelebilecek mekanik etkiler ile sıcaklık etkilerine karşı kontrolü (Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Madde 51.a)
– İzolasyon direnci ölçümleri (Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Madde 10.c.3)