ELEKTRİK TAAHHÜT

ELEKTRİK TAAHHÜT

Sanayi Tesisleri Elektrifikasyonu
Elektrik enerjisini endüstri, ulaşım ve gündelik yaşama uygulama, elektrik enerjisini her alanda en son teknolojiye uygun şekilde kullanır duruma getiriyoruz.

Enerji Nakil Hatları
Resmi / Özel kurum ve kuruluşlara, şahıslara ait yüksek ve alçak gerilim enerji nakil hatları uygulamaları, mevcut hatlara yönelik bakım, onarım ve yenileme çalışmaları firmamız bünyesinde yürütülmektedir.

Elektrik enerjisinin güvenli ve minimum kayıplar ile taşınması, projenin ve tesis edilen hattın kalitesi ile doğru orantılıdır. Politeknik Elektrik olarak biz bir projede en uygun maliyet ile yüksek kalitede enerji iletimini sağlamayı hedefleriz.

Enerji Nakil Hatları ile ilgili verdiğimiz hizmetler;

– Enerji nakil hattı etüdü:
1.Güzergahın belirlenmesi
2.Arazi , zemin ve coğrafi şartların etüdü
3.Çevre etki değerlendirme çalışmaları

– Harita, Plan ve profillerin hazırlanması
– Kamulaştırma Haritalarının hazırlanması (ENH Kamulaştırması)
– Enerji Nakil Hattı’nın projelendirilmesi

– Direk aplikasyonu ve piketaj:
1.Güzergahın çalışmaya uygun hale getirilmesi
2.Yolların açılması
3.Direk temellerinin inşa edilmesi

– Direk alt ve üst montajları
– Tel Çekilmesi ve Sehim ayarları
– Test ve Uygunluk kontrolleri
– Geçici kabul ve işletmeye alma

Trafo Merkezleri Kurulumu
Yeni kurulacak bir trafo tesisi için; orta gerilim şebeke irtibat noktasından itibaren tüm yüksek gerilim ekipman kurulum ve montajıyla beraber alçak gerilim çıkış panosuna kadar olan tüm imalatlar anahtar teslimi olarak yapılmaktadır.

– Bina Tipi Trafo Merkezleri,
– Beton Köşk Tipi Trafo Merkezleri,
– Direk Tipi Trafo Merkezleri,
– Yeraltı Köşk Tipi Trafo Merkezleri.

Toplu Konut ve Fabrika Elektrik Altyapı
Elektrik iç tesisatının projelendirilmesi, altyapı işleri yapımı, daire ve bina tesisatlarının yenilenmesi işlemleri, dış ve iç aydınlatma işleri deneyimli ekibimiz tarafından yapılmaktadır.