DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Bütün firmalara danışmanlık hizmeti vermekte, böylelikle yerel yönetmelik konusunda yönlendirme ve kontroller zamanında gerçekleşmektedir.

1. Enerji uygun tarifeden alınması için analizlerin yapılması,
2. Piyasadan enerji temin edilmesine ilişkin önerilerin sunulması,
3. Elektrik piyasası mevzuat değişikliklerinin uygulanması ve yorumlanması,
4. Enerji kurumları (EPDK, TEDAŞ, TEİAŞ, TETAŞ) nezdinde işlemlerin (lisans işlemleri, bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları perakende satış sözleşmeleri vs.) takip edilmesi,
5. Üretim tesislerinin planlaması, yer seçimi ve gerekli izinlerin alınması,
6. OSB’lerin elektrik dağıtım tesislerin enerji talep tahminlerinin yapılması, kayıp ve kaçağın önlenmesi ve sistemin enerji kalitesinin analizi.